ข่าวและกิจกรรม

12 ธ.ค.
  • 12 ธันวาคม 2562
  • 297 Views

SAMART ต้อนรับ คณะผู้บริหาร กลต. และ สนง.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ โชว์ศักยภาพพร้อมส่ง SAV เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

คณะผู้บริหารระดับสูงของ "กลุ่มบริษัทสามารถ" นำโดย คุณเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของบริษัทสามารถ

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนนำ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SAV ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงต้นปี 2563

Releted Tags

Social Share