ข่าวและกิจกรรม

17 ธ.ค.
  • 17 ธันวาคม 2562
  • 289 Views

กลุ่มสามารถ ส่ง “CATS” ปักหมุด หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านการเดินอากาศในระดับภูมิภาค

หนึ่งในธุรกิจของ “กลุ่มสามารถ” ที่มีบทบาทสำคัญ และประสบความสำเร็จด้วยแนวโน้มเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คือ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเดินอากาศ หรือ Air Navigation Service Provider: ANSP ครอบคลุมน่านฟ้าประเทศกัมพูชา  ก่อตั้งเดือนเมษายน ปี 2544 โดย บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้รับใบอนุญาตพิเศษเพียงรายเดียวจากรัฐบาลกัมพูชา เพื่อพัฒนา และบริหารจัดการระบบควบคุมการจราจรและระบบเดินอากาศในประเทศกัมพูชา โดยได้รับสัมปทานรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 39 ปี ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2584 

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า CATS เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้สิทธิในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ครอบคลุมเส้นทางบินทั้งหมดของน่านฟ้าประเทศกัมพูชา รวมถึง  ให้บริการที่สนามบินทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ สนามบินนานาชาติสีหนุ สนามบินพระตะบอง สนามบินเกาะกง และสนามบินสตึงเตรง

ศักยภาพของ CATS คือมีบริการที่ครอบคลุมการจัดการจราจรทางอากาศทั้ง 3 ด้าน คือ 1. การควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน (Aerodrome Control Service) สำหรับอากาศยานที่กำลังปฏิบัติการ ณ บริเวณสนามบิน 2. การบริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Service) สำหรับอากาศยานที่กำลังทำการบินเข้า-ออกระหว่างสนามบินกับเส้นทางบินที่กำหนดไว้ในแผนการบิน และ 3. การบริการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service) สำหรับอากาศยานที่บินอยู่ตามเส้นทางบินภายในอาณาเขตการบินทั้งหมดของประเทศกัมพูชา

นายวัฒน์ชัย กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ CATS เป็นบริษัทที่เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ว่า “กัมพูชาเป็นประเทศที่น่าจับตามองในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เนื่องจากมีปัจจัยที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในหลายมิติ อาทิ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี 2562 จะขยายตัวถึงร้อยละ 7.1  ส่งผลให้จีดีพีของประเทศมีมูลค่าอยู่ที่ 27,200 ล้านดอลลาร์ ส่วนจีดีพีต่อหัวในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 1,706 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จาก 1,563 ดอลลาร์ ในปี 2561 นอกจากนี้ยังมีการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกสำคัญ เช่นนครวัด นครธม ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินในแต่ละปีเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งไปกว่านั้นปัจจัยที่ส่งผลให้ CATS เติบโตอย่างแข็งแกร่ง  และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการเสมอมา ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเที่ยงตรง และการให้บริการที่ยึดคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายในก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในธุรกิจด้านการเดินอากาศในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ด้วยแนวโน้มการเติบโตของ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต จึงเป็นที่มาของการนำบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด  หรือ SAV ซึ่งถือหุ้นในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS 100% เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยล่าสุดบริษัทได้ยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนแก่กลต. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้คาดว่าจะทำการซื้อขายหุ้นได้ในช่วงต้นปี 2563” นายวัฒน์ชัย กล่าวปิดท้าย

Releted Tags

Social Share